HTML < !DOCTYPE> Deklarasyonu

Örnek: < !DOCTYPE html> < html> < head> < title>Dokümanın başlığı < /head> < body> Dokümanın içeriği… < /body> < /html> Tüm HTML belgeleri bir < !DOCTYPE> etiketi ile başlamalıdır. Bu deklarasyon bir HTML etiketi…